+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

BABACAN HUKUK
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFA

BABACAN HUKUK & DANIŞMANLIK

Devletimizin erki veya devlet gücü, Anayasamıza göre yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç farklı organ tarafından kullanılmaktadır. Bu üç organın birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmasına ve birbirlerinin alanına müdahale etmemesine erkler ayrılığı denmektedir. Erkler ayrılığı günümüzde uygar ve çağdaş devletlerin bir özelliği olarak kabul edilmektedir. Erkler ayrılığında yasama organı kanun çıkarmakta, yürütme organı kanunları uygulamakta, yargı organı çıkartılan kanunları yorumlayarak hukuki uyuşmazlıkları gidermektedir. 

Bilindiği üzere, yargı organı iddia, savunma ve karar olmak üzere üç sacayağından oluşmaktadır. Avukatlar, yargı organının üç sacayağından birisi olan bağımsız savunmanın en önemli temsilcisidir. Nitekim 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1’inci maddesinde, “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” denilmektedir. Yine aynı Kanun’un 2’nci maddesinde, avukatlığın amacının, hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olduğu ifade edilmektedir. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.

Bilindiği üzere avukatlık mesleği, kutsal kabul edilen savunma hakkını sağlaması anlamında insanlığın ortaya çıkışından günümüze en saygın mesleklerden birisi olarak hep var olmuştur. Bağımsız savunma ve avukatlar olmaksızın hak arama hürriyetinin ve dolayısıyla adaletin tesis edilmesi mümkün değildir. 

Avukatlık mesleğine verilen önemin somutlaştırılması anlamında, günümüzde 5 Nisan avukatlar günü olarak kutlanmaktadır. Avukatlar gününde meslektaşlarımıza yönelik birçok anlamlı ve değerli dileklerde bulunulmaktadır. Tarafımız olarak, dile getirilen bu temennilerin gerçekleşmesini, avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesini ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesini diliyoruz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki,

“Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir.” 

 

DAVA ARAŞTIRMALARI

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI

Türk Borçlar Kanunu’nun 351’inci maddesinde ise, aralarında kira ilişkisi olmamasına rağmen, kiralananı sonradan edinen kişiler lehine ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma imkânı getirilmiştir…

BİR ALACAK NASIL TAHSİL EDİLİR

Bir alacağının borçlusu tarafından hür irade ile tam zamanında ve eksiksiz şekilde ödenmesi esastır. Borçlu borcunu yasal bir gerekçesi olmadan ödemezse, bu durumda alacaklının alacağını tahsil için yasal yollara başvurmaktan başka çaresi bulunmamaktadır…

AİLE KONUTUNDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL

Türk Medeni Kanunu’nun 193. maddesi hükmü ile eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle olan hukuki işlemlerinde özgürlük alanı tanınmış olmakla birlikte, Türk Medeni Kanunu’nun 194. madde hükmü ile eşlerin aile konutu ile ilgili bazı …

HANGİ SUÇLAR PARA CEZASINA ÇEVRİLEBİLİR

Hangi Suçlar Para Cezasına Çevrilebilir sorusunu cevaplamadan önce, ceza hukukundaki yaptırım türlerine ilişkin kısa bir açıklama yapmamız gerekmektedir. Ceza hukukunda temelde hapis ve adli para cezası olmak üzere iki tür yaptırım bulunmaktadır. Hapis cezası…

HUKUKTA SÜRELERİN ÖNEMİ

Hak düşümü veya zamanaşımı süresi, kesin süre, başvuru süresi, itiraz süresi, dava süresi, cevap süresi, istinaf süresi veya temyiz süresi gibi günlük hayatta çok sık duyduğumuz hukuki kavramlar, “hukukta süre” bağlamında hayati önemi haizdir. Nitekim hukukta süre, kişiler hakkında önemli…

REDDİ MİRAS VEYA MİRASIN REDDİ NEDİR

Miras, murisin ölümü ile başkaca işleme ihtiyaç olmaksızın, kanunen ve derhal mirasçılara geçer. Fakat bazı durumlarda mirasın doğrudan mirasçılara geçmesi mirasçıların aleyhine bir durum oluşturabilir. İşte “Mirasın Reddi Nedir” sorusunun cevabı burada önem… 

Hukuki yardım

UYAP'ın 2022 Yılı Dava İstatistik Verileri Bizlere Ne Söylemektedir?

UYAP Bilişim Sisteminde yayınlanan verilere göre, 02/01/2022 tarihi itibariyle, ceza hukuk ve idari derdest dava sayıları şu şekildedir: Ceza mahkemelerindeki 24/08/2022 tarihi itibariyle derdest dava sayısı 1.847.363’tür. Hukuk mahkemelerindeki 24/08/2022 tarihi itibariyle derdest dava sayısı ise 2.346.574’tir. İdari yargı mercilerindeki güncel derdest dava sayısı ise 402.308’dir. Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki güncel soruşturma dosya sayıları ise, ihbarlar dahil 5.496.853’tür. İcra ve İflas Dairelerindeki güncel dosya sayısı 24.083.462’dir. Son olarak denetimli serbestlik güncel dosya sayıları ise 164.480’dir. 

Peki UYAP’ın https://istatistikler.uyap.gov.tr/ adresinde yayınlanan bu istatistikler bizlere ne söylemektedir? Öncelikle ülkemizin nüfuzu ile derdest dosya sayıları mukayese edildiğinde hiç de azımsanmayacak oranda kişi başına düşen dosya sayısının mevcut olduğu görülmektedir. Derdest dosya sayısının fazlalığı, yargı mercileri için iş yükünde artış, hak arayanlar için yargılama sürelerinin uzaması, yargılamanın tüm tarafları için ise maliyetlerin artması anlamlarına geldiğinden, söz konusu dosya yığılmasının önüne geçecek alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine önem vermemiz gerektiği açıktır. 

2.346.574

Derdest Hukuk Davası

1.847.363

Derdest Ceza Davası

402.308

Derdest İdari Yargı Davası

24.083.462

Derdest İcra İflas Dosya

Avukatlarımız

Profesyonel Ekibimiz

Av. Talip BABACAN
Kurucu

Av. Talip BABACAN

Bağımsız savunma hakkının vazgeçilmez unsuru olan avukatlık mesleğini icra ettiğimiz için gurur ve sevinç duymaktayız.

Güncel Emsal Kararlar

Hukuki Yardım

Son Makaleler

Avukatlık Ücreti Ne Kadar

AVUKATLIK ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDEKİ TEMEL KISTASLAR NELERDİR Halk arasında avukat desteğine ihtiyaç duyulduğunda cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi de Avukatlık ücreti ne kadar sorusudur. Tabi

Online Oyunlarda İşlenen Hakaret Suçu

ONLİNE OYUNLARDA RAKİP OYUNCUYA SÖZLÜ VEYA YAZILI ŞEKİLDE KÜFÜR VEYA HAKARET ETMEK SUÇ MUDUR Dijitalleşen dünyayla birlikte internet, sosyal hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır.
Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Aşağıda yer alan "Avukata Soru Sor" butonundan bizlere kolayca ulaşabileceğinizi biliyor musunuz?

Hukukumuzda kural olarak avukatla temsil zorunluluğu olmasa da, hak kayıplarına uğranmaması bağlamında hukuki problemlerinizin çözümü için alanında yeterli bilgi seviyesine ulaşmış bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.

İletişim

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Ofis İletişim Bilgileri:

BABACAN HUKUK

75. Yıl Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:43/1 Yunusemre/MANİSA

TELEFON

530 761 00 45

EMAIL

av.talipbabacan@gmail.com