+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Ticari Davalar

Ticari Davalar Nedir

Ticari davanın tanımı ve kapsamı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yapılmaktadır. Bu tanıma göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; bu Kanunda, Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde, fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta, borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde, bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır.

Uygulamada ticari dava şeklinde açılan davalara örnek olarak şu dava türleri sayılabilir: senet, çek, poliçeden kaynaklı davalar, sigorta davaları, tacirler arasındaki sözleşmelerden kaynaklı davalar, cari hesaptan kaynaklı davalar, ticari nitelikte menfi tespit, istirdat ve itirazın iptali davaları, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarıyla ilgili davalar, borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlerle ilgili davalar, rekabet yasağına ilişkin davalar vb. daha burada sayamayacağımız birçok dava türü ticari dava olarak ticaret mahkemelerinde açılmaktadır.

Ticaret Kanunu toplamda 1535 maddeden oluşan çok geniş kapsamlı bir kanundur. Üstelik ticari davalara hakim olabilmek için, Ticaret Kanunu tek başına yeterli olmamakta, bu Kanunda hüküm bulunmaması halinde ticari örf ve âdet, burada da bir hüküm bulunmaması halinde Genel Hükümler uygulanacağından, ticaret ve borçlar hukuku gibi geniş bir hukuk alanda yeterli bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Ticari nitelikteki davalarınızda hak kayıplarına uğramamanız için bu alanda yeterli bilgiye sahip bir hukukçunun hukuki desteği ile davalarınızı takip etmenizi tavsiye ederiz.