+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Dilekçe, İhtarname ve Diğer Hukuki Yazışmalar

Dilekçe, İhtarname, İtiraz, Başvuru vb. Hukuki Hizmetler

Hukukumuzda nasıl herkes kendi davasını kendi başına takip etmekte özgürse, yani davasında avukatla temsili zorunlu değilse, aynı şekilde herkes mevcut hukuki durumuyla alakalı dilekçe, ihtarname, itiraz, başvuru vb. evraklarını kendi başına hazırlayabilir. Yani bu hukuki evrakların hazırlanmasında avukat yardımı alınması zorunlu değildir. 

Oysa ki, karşılaşılan veyahut karşılaşılma tehlikesi bulunan bir hukuki durumla alakalı bir ihtarnamenin veya dilekçenin hazırlanması, önleyici hukuk anlamında çok elzemdir. Nitekim her dava esasında dava dilekçesi ve dava öncesi yapılan hukuki hazırlıklarla kazanılmaktadır. Yani mevcut hukuki durumla alakalı istenilen hukuki sonuca ulaşmak için özellikle dava dilekçesinin çok dikkatli ve özenli şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

Bazı durumlarda kişinin yaşadığı hukuki olayla ilgili dava açılmadan önce zorunlu başvurular yapılması gerekebilmektedir. Bu tür durumlarda da yine başvuru dilekçesinin çok dikkatli hazırlanması gerekmektedir. Örneğin, Kamu ihalelerinde gerçekleştirilen ihaleyle ilgili teklif sahiplerinin doğrudan KİK aleyhine dava açabilmeleri mümkün değildir. Bu kişilerin öncelikle şikayet ve itirazen şikayet başvuru yollarını bitirmeleri gerekmektedir. Yine idari eylemden kaynaklanan tam yargı davalarının açılabilmesi için öncelikle idareye 1 ve 5 yıllık süreler içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Yine SGK aleyhine olan alacakların tahsili için öncelikle SGK’ya başvuru yapılması gerekmektedir. 

Dava dilekçesi ve başvuru dilekçesinin hazırlanması nasıl önemliyse, hukuki itirazların hazırlanması da bir o kadar önemlidir. Nitekim genellikle kişi hakkında başlatılan bir hukuki süreçte kişiye, belirli hakları elde etmesi ya da belirli yaptırımlardan kurtulması için belirli bir itiraz süresi tanınmaktadır. Bu itiraz süresi kaçırılırsa artık işlemin muhatabı bakımıdan telafisi imkansız zararların doğması tehlikesi ortaya çıkabilmektedir. 

Görüldüğü üzere, dilekçe, ihtarname, itiraz, başvuru vb. evrakları çok dikkatli ve özenli şekilde hazırlanmalıdır. Bu evrakların hazırlanmasının hukuki bilgi gerektirmesi durumunda kişilerin bir avukat yardımı alması, hak kayıplarının önlenmesi anlamında çok önemlidir. Zira hakkın elde edilmesi çoğu zaman çok zor, kaybedilmesi ise çoğu zaman çok kolaydır.