+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Bankacılık ve Kredi Davaları

Bankacılık ve Kredi Davaları

Bankalar günümüzde sosyal ve ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurları haline gelmiş durumdadır. Bankalar olmaksızın dünya ekonomisinin mevcut gelişmişlik düzeyini koruması çok zordur. Bankalar küresel çapta olduğu kadar küçük ölçekte şirketler, gerçek kişi tacirler ve tükeciler için de vazgeçilmez kurumlardır. Banka ve bankacılık işlemlerinin önemi dolayısıyla, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemek amacıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

Şirketler, gerçek kişi tacirler ve tükeciler ile bankalar arasındaki hukuki ilişki çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda, bankalarla ticari, tüketici, bireysel, konut, taşıt vb. adlarda kredi ilişkisi kurulabileceği gibi, yatırım veya diğer mevduat hesapları açılabilmekte, kredi sözleşmesine dayalı olarak ipotek ilişkisi kurulabilmekte, girilecek bir hukuki ilişkiyle alakalı olarak teminat mektubu alınabilmekte, mevcut kredi sözleşmeleri veya kredi kartı borçları nedeniyle icra takibine veya davalarla karşı karşıya kalınabilmekte, kambiyo senedi olarak çek imkanlarından yararlanılabilmekte, konut finansmanı olarak kredi imkanları kullanılabilmekte, menkul kıymet satışına aracılık vb. birçok şekillerde bankaların hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.

Tabi ki tüm bu bankacılık işlemlerinde, banklar ile şirketler, gerçek kişi tacirler ve tükeciler arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu tür uyuşmazlıklarda özellikle tüketiciler bankalara karşı zayıf durumdadır. Bu nedenle Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ile tüketiciler lehine birçok düzenleme getirilmiştir. Bankalar ile müşterileri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar bankacılık hukuku, ticaret hukuku, bilişim hukuku, tüketici hukuku, vergi hukuku, icra iflas hukuku vb. birden çok hukuk alanında uzmanlık gerektirdiğinden, gerek şirketler bakımından gerekse de tüketiciler bakımından bankacılık işlemlerinden kaynaklanan bu tür uyuşmazlıklarında, alanında yeterli bilgiye sahip bir hukukçunun yardıma başvurmak yerinde olacaktır.