+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Trafik Kazaları

Trafik Kazaları Davaları Nedir

Gerçekleşen bir trafik kazası neticesine ölüm, yaralanma, maddi veya manevi hasar, değer kaybı, destekten yoksun kalma, rücu talepleri vb. şekillerde istenmeyen kötü sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu sonuçlar nedeniyle mağduriyet yaşayan kişiler, zararlarının tazmini ve bu mümkün olmasa bile en azından kayıplarının maddi veya manevi olarak en iyi şekilde telafi edilmesi için hukuki yollara başvurmak zorunda kalmaktadır.

2021 yılında yayınlanan TUİK verilerine göre, ülkemizde 2020 yılında toplamda 983.808 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu trafik kazalarının 833.533 adedi maddi hasarlı, 150.275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Aynı yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75,8’i yerleşim yerleri içinde, %24,2’si ise yerleşim yerleri dışında meydana gelmiştir. Üstelik gerçekleşen trafik kaza sayıları gittikçe artmaktadır.

Trafik kazası mağdur veya yakınları, uğradıkları zararın niteliğine göre, sorumlu kişi veya kişilerden, maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı, değer kaybı tazminatı vb. talepleri söz konusu olabilmektedir. Bu taleplerin muhatabı olan kişiler ise, dayanılan hukuki sebebe göre değişmekle birlikte, trafik kazasında kusurlu olan aracının şoförü, işleteni, maliki ve sigorta şirketi olabilmektedir.

Trafik kazaları kaynaklı hukuki taleplerin sonuca ulaşması, ön başvurular, arabuluculuk, bilirkişi incelemesi, tahkim veya uzun dava süreçlerini gerektirdiğinden, hak kayıplarına uğranmaması bakımından hukuki sürecin en başından bu alanda yeterli bilgiye sahip bir avukatla başlatılması ve aktif bir hukuki destekle sürecin yürütülüp tamamlanması oldukça önemlidir.