DAVA ARAŞTIRMALARI

MİRASIN REDDİ NEDİR

Miras, murisin ölümü ile başkaca işleme ihtiyaç olmaksızın, kanunen ve derhal mirasçılara geçer. Fakat bazı durumlarda mirasın doğrudan mirasçılara geçmesi mirasçıların aleyhine bir durum oluşturabilir. İşte “Mirasın Reddi Nedir” sorusunun cevabı burada önem arz etmektedir. 

Şöyle ki, miras bırakanın bıraktığı miras daha çok borçlardan mürekkepse, bu durumda mirasın doğrudan mirasçılara geçmesi onları murisin borçlarını ödemek zorunda bırakabilir. Bu gibi durumlarda Kanun tarafından mirasçılara mirası reddedebilme hakkı tanınmıştır. Mirasçılar reddi miras haklarını kullanırlarsa, miras yoluyla gelecek aktif veya pasif hiçbir malvarlığı unsurunu elde edemezler. 

Bu açıdan mirasın reddi ile borçlarla birlikte diğer mal veya alacaklar da kaybedildiğinden, mirası reddetmeden önce iyi düşünülmesi gerekmektedir. Mirasın reddi Sulh Hukuk Mahkemesine açılacak dava ile yapılmaktadır. Mirasın reddi süresi murisin ölüm tarihinden itibaren 3 aydır. 

Mirasın reddi süresi çok kısa olduğundan, murisin ölümünün ardından zaman kaybetmeden miras kalacak aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının tespit edilmesi ve buna göre bir karar verilmesi çok önemlidir.

“Mirasın Reddi Nedir” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.