ONLİNE OYUNLARDA RAKİP OYUNCUYA SÖZLÜ VEYA YAZILI ŞEKİLDE KÜFÜR VEYA HAKARET ETMEK SUÇ MUDUR

Dijitalleşen dünyayla birlikte internet, sosyal hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Öyle ki, yedisinden yetmişine artık herkesin en azından bir cep telefonu veyahut bir tablet vasıtasıyla internete erişimi bulunmaktadır. İnternete erişimi bulunan kişiler, aralarındaki fiziki mesafe ne kadar olursa olsun, telefon, tablet, bilgisayar veya diğer bir elektronik cihazla, hattın karşı tarafında bulunan diğer kişilerle, gerek uygulamalar gerekse de online oyunlar vasıtasıyla rahatlıkla iletişim kurabilmektedirler. Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalar, mobil veya PC üzerinden online oyun oynayanlarının sayısının 30-40 milyon gibi ciddi rakamlara ulaştığını göstermektedir. Bu sebeple online oyun sektöründe işlenen suçlar bağlamında yapılacak hukuki araştırmalar da oldukça önemli hale gelmektedir.

Hukuk, toplumsal huzuru sağlamak ve bireyler arasındaki ilişkileri düzenlemek için çeşitli kurallar ortaya koymaktadır. Hukukun getirdiği kurallar, gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da insan etkileşimlerini düzenleme amacı gütmektedir. Dijital dünyada meydana gelen insanlar arasındaki etkileşim, gerçek dünyaya kıyasla daha az olsa da, hukukun göz ardı edemeyeceği yeterli yoğunluğa ulaşmıştır. Nitekim başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili çeşitli maddeler eklenmiştir. Çalışma konumuz açısından, işin pratiğine bakıldığında, online oyunlarda işlenen suçların ciddi sayılara ulaştığı, bu tür olaylarla ilgili Yargıtay nezdinde dahi içtihatlar oluştuğu, içtihatlara yansıyan olaylarda, genellikle oyuncu hesaplarının veya karakterlerinin çalınması veya hukuk dışı ele geçirilmesi fiillerin sıklıkla işlendiği ve bu fiilleri işleyenlerin TCK m. 244/2-4 kapsamında cezalandırıldığı görülmektedir. TCK m. 244/2-4 hükmünde düzenlenen, bilişim sistemine hukuk dışı girilerek buradaki verileri bozma veya değiştirme suçunun cezası, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Özellikle küçük yaştaki suça sürüklenen çocuklar, işledikleri fiilin ciddiyetinin ve hukuki sonuçlarının farkına varamayarak, başkalarına ait sosyal medya hesaplarını veya oyun hesaplarını hukuk dışı yollarla ele geçirerek veya teknik tabirle hackleyerek, TCK m. 244/2-4 hükmündeki suçlardan yargılanabilmektedir.

Suçun Kanun’daki cezasının alt ve üst sınırı sebebiyle istinaf aşamasında kesinleştiği için Yargıtay içtihatlarına yansıma oranı düşük olsa da, online oyunlarda en sık işlenen suç TCK m.125 kapsamında hakarettir. TCK m.125, genel anlamda hakaret suçunu düzenlemekte olup, online oyunlarda işlenen hakaret suçu da aynı madde kapsamında değerlendirilmektedir. Online oyunlar, gerek rakip oyuncular arasında, gerekse de çoklu oyuncu seçeneğiyle aynı taraftaki oyuncular arasında yazılı veya sesli canlı iletişim imkanı sağlamaktadır. Söz konusu iletişim alanlarında oyuncular birbirlerine karşı hakaret içerikli sözlerde bulunabilmektedir. İletişim alanlarında sarf edilen hakaret içerikli sözler genellikle oyun sağlayıcı tarafından kayıt altına alındığından, ilgili oyun şirketine yazılan müzekkere sonrasında hem hakaret içerikli sözler, hem bu sözleri sarf eden oyuncu hesabı bilgileri, hem de söz konusu kişinin İP bilgileri savcılığa veya mahkemeye getirtilerek suçun işlendiğinin ispatı kolaylıkla yapılabilmektedir. Yine hakaret suçuna maruz kalan mağdurun almış olduğu ekran kaydı veya görüntüsü, ses kaydı, video kaydı veyahut aynı oyunda o anda bulunup hakarete tanık olan diğer kişilerin tanıklığı ile hakaret suçunun işlendiği ispatlanabilmektedir. Bu durumda hakarette bulunan kişiler, fiilin şartlarına göre, online oyunlarda işlenen hakaret suçu sebebiyle 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilmektedir.

League of Legends, Dota 2, Valorant, Counter Strike, Pubg gibi online multiplayer PC oyunlar ve Discord gibi oyuncuların görüntülü, sesli ve yazılı sohbetler yapmalarını sağlayan uygulamalar, kullanıcılarca işlenen hakaret suçları sebebiyle mahkeme kararlarına konu olan oyunlardan bazılarıdır. Kullanıcılar arası iletişim imkânı sunan online oyun çeşitliliği oldukça fazla olduğundan, burada teker teker tüm oyunların isimlerini belirtebilmemiz zordur. Yine telefon veya tabletler üzerinden ulaşım sağlanan mobil oyunlarda veya Facebook gibi sosyal medya sayfaları üzerinden oynanabilen oyunlarda da, oyuncular tarafından bireysel veya karşılıklı olarak hakaret suçları işlenebilmektedir.

Online oyunlarda işlenen hakaret suçu nun cezasının ne olduğu, TCK m.125 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. Şöyle ki, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. Hakaret suçunun; kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır. Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır. Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

İşbu yazımızda, online oyun oynayan kişilerce yeterince bilinmeyen veya ciddiyeti anlaşılmayan, “ online oyunlarda işlenen hakaret suçu ” konusunda kısa bir hukuki inceleme yapmak istedik. Benzer hukuki içeriklerle ilgili diğer yazılarımız için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.