DAVA ARAŞTIRMALARI

UNUTULMAMASI GEREKEN TÜKETİCİ HAKLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicinin korunmasına yönelik önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu Kanun’da yer alan tüm düzenlemelerin hukuk eğitimi almamış normal bir vatandaş tarafından bilinmesi beklenmese de, gündelik alışverişlerde hak kayıplarına uğramamak anlamında en azından bazı temel tüketici haklarının herkes tarafından bilinmesinde yarar vardır. Unutulmaması Gereken Tüketici Hakları ndan bazıları aşağıda açıklanmaktadır:

TKHK m.6’ya göre, vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz.

Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

“ Unutulmaması Gereken Tüketici Hakları ” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.