TEK TARAFLI TRAKTÖR KAZALARINDA MAĞDUR OLANLAR SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ

Her yıl tarım alanlarında yaşanan traktör devrilmesi olayları veya tek taraflı olarak gerçekleşen diğer kazalarda çok sayıda çiftçimiz hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Traktörle yapılan kazalar genellikle çiftçilikle uğraşılan kırsal ve dağlık alanlarda meydana gelmektedir. Çiftçilerimiz uğradıkları trafik kazasıyla alakalı tazminat haklarının varlığından çoğu zaman habersizdirler.

Traktörle yaşanan kaza bağlamında, sigorta şirketinden tazminat talep edilebilmesi için, herseyden önce kazaya karışan aracın mevzuat gereği trafiğe çıkması trafik siciline veya ilgili mevzuatla düzenlenen özel sicile tescile tâbi motorlu araçlarından olması gerekmektedir. Ayrıca kazanın meydana geldiği yerin Karayolları Trafik Kanununa göre karayolu sayılan alanlar ve diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile karayoluyla trafik bağlantısı olan yerlerden olması gerekmektedir. 

Traktörler trafik siciline kaydı gereken araçlardan olduğundan, traktörlerin karıştığı kazaların karayolları sayılan bölgelerde gerçekleşmesi halinde, zorunlu trafik sigortasından tazminat alabilmek mümkündür. Yargıtay, karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da, bu Kanun hükümlerinin uygulanacağını; bu haliyle, toplu trafiğin bulunduğu yerler ile karayoluyla bağlantısı olan yerlerin de bu kapsama alındığını belirtmektedir. Yargıtay’a göre, kamunun yararlandığı tüm yollar karayolu tanımı içindedir. Bu açıdan karayolunda taşıt trafiğine kamu yönetimince izin verilip verilmemesi önemli olmayıp, fiilen bu amaçla kullanılması yeterlidir. Yine karayolu zemininin asfalt, beton, taş veya toprak olması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu açıdan köy, orman, dağ, tarla ve yayla yolları da karayoludur.

Açıklanan nedenlerle, traktörün bir tarla içinde veya tarla yolunda devrilmesi sonucu traktörde yolcu veya işçi olarak taşınan kişilerin yaralanması veya ölmeleri durumunda, şoför dışındaki kişinlerin uğradıkları zararlarını bizzat traktörün bağlı olduğu sigorta şirketinden talep edebilmesi mümkündür. Yaşanan kazada başka bir aracın dahli varsa o durumda kusur dağılımına göre karşı taraf aracın sigorta şirketine de başvurabilmek mümkündür. Şoför bakımından ise, olayda karayoluna veya başka bir kişiye kusur izafe edilemediği durumlarda sigorta şirketinden tazminat talep edilebilmesi mümkün değildir.

Fakat şu hususa değinmek gerekir ki, tavuk çiftliklerinde, büyükbaş veya küçükbaş hayvan çiftliklerinde, çiftlik işlerinin bakımını sağlayan ve SSK’lı olarak ücret karşılığı çalışan kişilerin traktörle yaşadığı trafik kazaları bakımından farklı bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Şöyle ki, çiftliklerde yaşanan traktör kazaları normal trafik kazaları kapsamında olmayıp, bu kişiler söz konusu çiftliklerde kendi nam ve adlarına çalışmayıp işverenleri adına işçi olarak çalıştıklarından, buralarda gerçekleşen kazalar “iş kazası” olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle çiftliklerde meydana gelen iş kazalarında, kişi traktör şoförü olsa dahi yaşadığı kaza sebebiyle sadece yaralanmışsa kendisi için, ölüm durumu da varsa bu kişinin mirasçılarının çok ciddi miktarlarda tazminat alabilmesi mümkündür. Örneğin, çiftlikte yaşanan kaza sebebiyle kişinin bacağı kırılmışsa ve yüzde 13-14 oranında işgöremezliğe uğramışsa, bu kişinin en az 250.000,00-TL-300.000,00-TL (2022 yılı için) civarında tazminat hakkı bulunmaktadır. Trafik kazasından farklı olarak, iş kazasında tazminat talebinin yasal muhatabı işverendir. 

Hukukun çeşitli alanlarında yazılmış bulunan diğer makalelerimize ulaşmak için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.