DAVA ARAŞTIRMALARI

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLAR

Trafik kazalarında aracın sürücüsüne, sahibine, işletenine veya sigorta şirketine karşı açılabilen tazminat davalarında hangi alacak kalemlerinin istenilebileceği, Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminatlar bağlamında tespiti gereken bir husustur. 

Öncelikle trafik kazalarında mağdur olan kişilerin isteyebileceği tazminat talepleri, uğranılan mağduriyetin ne şekilde ortaya çıktığına göre, yani kazanın yaralamalı veya ölümlü olup olmamasına göre değişmektedir.

Yaralamalı trafik kazalarında yaralanan kişi, maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Maddi tazminat olarak, her türlü tedavi giderlerini, çalışma gücünün kaybından kaynaklanan kayıplarını, kazanç kayıplarını, TBK m.54 gereği ekonomik geleceğinin sarsılmasından kaynaklanan kayıplarını talep edebilir. Manevi tazminat olarak ise, yaralanan kişi, kendi adına manevi tazminat davası açabileceği gibi, yaralanan kişinin yakınları da ağır bedensel yaralanma durumu meydana gelmişse kendi adlarına manevi tazminat talep edebilirler. 

Ölümlü trafik kazalarında ise, ölen kişinin yakınları, ölenin cenaze giderlerini, ölüm hemen meydana gelmemişse tedavi giderlerini, ölenin hayat boyu desteğinden mahrum kalmayla alakalı zararlarını Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminatlardan olan maddi tazminat olarak isteyebilirler.

Ölen kişinin yakınları da, yani annesi babası eşi çocukları kardeşi veya nişanlısı, trafik kazasından kaynaklanan ölüm sebebiyle duydukları elem, üzüntü, keder vb. manevi kayıplarının telafisi olarak manevi tazminat davası açabilirler. 

“Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminatlar” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.