DAVA ARAŞTIRMALARI

TARIM ARAZİLERİ EN FAZLA NE KADAR BÖLÜNEBİLİR

Tarım arazilerinin miras, pay devri, ifraz vb. işlemlerle sürekli şekilde küçüldüğü herkesin malumudur. İşte Kanun Koyucu, toprağın, tarımın ve tarım arazilerinin korunması bakımından 5403 sayılı Kanun ile önemli hükümler getirmektedir. “Tarım Arazileri En Fazla Ne Kadar Bölünebilir” sorusunun cevabını bulabilmek için bu Kanun’a başvurmak mümkündür. 

Bu Kanun’un dikkat edilmesi gerekli en önemli düzenlemeleri, çok sık karşılaşılması sebebiyle kanaatimizce mirasla ilgili olanlardır. Miras durumunda tarımsal arazilerin ne şekilde devredileceği Kanun’da ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır. Bu düzenlemelere aykırı davranılması halinde miras konusu arazilerin üçüncü kişilere devredilmesi tehlikesi de bulunmaktadır.

Kanun’un 8/A maddesine göre, tarımsal araziler bu Kanun’a ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. 

Kanun’a ekli listeye göre, örneğin Manisa’nın Köprübaşı ilçesi içini sulu tarım arazilerinde 90 dönümün, kuru arazilerde 200 dönümün, dikili arazilerde 10 dönümün ve örtüaltı arazilerde 3 dönümün altında ifraz veya bölünme işlemi yapılmaz. 

Miras durumunda tarım arazilerinin devrinin 1 yıl içerisinde tamamlanması gerekir. Aksi takdirde Tarım ve Orman Bakanlığı devrin yapılması için mirasçılara 3 ay süre tanır. Bu sürede de devir yapılmazsa Bakanlık devrin sağlanması için mirasçılara dava açar. 

“Tarım Arazileri En Fazla Ne Kadar Bölünebilir” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.