DAVA ARAŞTIRMALARI

ŞANTAJ SUÇU VE CEZASI

Türk Ceza Kanunu’nun 107’nci maddesinde “şantaj suçu” düzenlenmektedir. Kanundaki tanıma göre şantaj suçu; hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak şeklinde açıklanmaktadır. 

Şantaj suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır. Şantaj suçu uygulamada daha çok, kişilerin ahlaki yönden tehdit edilmesi ve bu tehditle birlikte kişilerden para istenilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yargıya intikal eden olayların büyük çoğunluğunda şantaj fiili, internet ortamında yasa dışı yollarla edinilen video, fotoğraf, yazışma veya ses kaydı gibi dijital verilerin açıklanması tehdidi ile işlenilmektedir. 

Kişiler bu tehdide bir defa boyun eğdiğinde karşı taraftan daha da fazla menfaat talebi gelmekte ve kişi artık işin içinden çıkılmaz bir durumda bırakılmaktadır. Bu gibi şantaj durumlarında hukukumuzda kişiyi koruyucu yeterli tedbirler mevcut olup, şantajla muhatap olan mağdurların hak kayıplarına uğramaması anlamında zaman kaybetmeksizin durumu kolluk veya savcılık makamına bildirmeleri, gerekirse şantaj konusu içeriklerin yayımının engellenmesi için ilgili tedbirlere zamanında başvurulması önem arz etmektedir. 

Kişiler sürekli şekilde şantaja boyun eğmekle, artık şantaj konusu hususun açıklanmasından daha fazla zarara uğrayabilmektedirler. Üstelik şantaja karşılık istenilen menfaatin sağlanması durumunda dahi tehdidin gerçekleşmeyeceğinin bir garantisi bulunmamaktadır. Bu nedenle şantaja boyun eğmeyip durum hakkında yargı makamlarına suç duyurusunda bulunulması, kişinin daha fazla mağdur edilmesinin önüne geçecektir.

Hukuk ofisimiz olarak da işlenen bir suçun mağduru olan kişilere ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hukuki destek sağlamaktayız. Tarafımızla çalışmak isteyen müvekkillerimiz internet sitemizde yer alan iletişim kanalları vasıtasıyla ofisimize ulaşabilirler.