DAVA ARAŞTIRMALARI

MİRAS MALLARININ PAYLAŞIMI

Miras mallarının paylaşımı, mirasçıların kendi aralarında yapacağı miras paylaşım sözleşmesi ile ya da açacakları ortaklığın giderilmesi davası veya elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası ile gerçekleştirilebilir. 

Miras mallarının paylaşımında en hızlı ve en sorunsuz yol, mirasçıların aralarında yaptıkları miras paylaşım sözleşmesi ile mirası aralarında paylaşmasıdır. Bu sözleşme ile mirasçılar, mirası diledikleri gibi paylaşabilirler. 

Mirasçılar mirasın paylaştırılması konusunda anlşamazlarsa, mirasçılardan her birisi mirasın mahkeme yoluyla paylaştırılması için izale-i şuyu davası açabilir. Bu davada, miras öncelikle aynen paylaştırılmaya çalışılır. Mümkün olmazsa miras malları satılır, satış bedeli mirasçılara payları oranında paylaştırılır. 

Mirasçıların elinde bulunan diğer bir paylaşma yöntemi ise elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasını açmaktır. Bu dava ile miras payı olması nedeniyle hukuki işlemlere konu edilemeyen paylar artık satış, rehin vb. hukuki işlemlere konu edilebilir hale gelir. 

“Miras Mallarının Paylaşımı” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.