DAVA ARAŞTIRMALARI

MEMURLARIN NAKLEN ATAMAYA İTİRAZ HAKLARI

Danıştay’ın yerleşik kararlarında, memurların naklen atamasının yapılabilmesi bakımından Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerektiği, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için memurun isteğinin bulunması gerektiği, memurun alt derece kadroya atanmasında salt takdir yetkisinin yeterli olmadığı, memurun başarısız ya da yetersiz olduğunu veya görevini mevzuat çerçevesinde yapamadığını gösterecek nitelikte bir bilgi ve belgenin bulunduğunun ispatlanması gerektiği, kamu yararı ve hizmet gerekleri dolayısıyla atama yapıldığı iddia ediliyorsa kamu yararı ve hizmet gereğinin açıklanması ve somutlaştırılması gerektiği kabul edilmektedir. 

Bu hususlara aykırı bir atamanın bulunması durumunda memurun açacağı dava sonunda söz konusu naklen atama işlemi iptal edilip parasal hakların memura iadesi mümkün olabilmektedir. Yani “Memurların Naklen Atamaya İtiraz Hakları” bulunmaktadır.

“Memurların Naklen Atamaya İtiraz Hakları” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.