DAVA ARAŞTIRMALARI

MAKBUZ ALMANIN ÖNEMİ

Hukuken bir hakka sahip olmanız, her zaman o hakkı kolayca elde edebileceğiniz anlamına gelmemektedir. Yargı organları olan mahkemeler, öncelikle talep etmekte olduğunuz hakka sahip olup olmadığınız noktasında sizden ispat beklemektedir. 

İspatın kim tarafından yapılacağı ise somut uyuşmazlığa göre belirlenmektedir. Bu açıklamalar borç ödemesinin yapıldığının ispatı bakımından da geçerlidir. Uygulamada bazen kötü niyetle bazen de yanlışlık sonucu alacaklılar, borç ödenmesine rağmen ödenmediği iddiasıyla borçlu aleyhine yasal işlemlere girişebilmektedir. İşte “Makbuz Almanın Önemi” bu gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Bu gibi durumlarda mağdur olmamak için borç ödemesini yaptığınızı ispat edebilmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ödediğiniz borcu ikinci defa ödeme, hatta mahkeme masraflarıyla birlikte daha da fazlasını ödeme riskiniz bulunmaktadır. Bu açıdan özellikle elden yapılan borç ödemelerinde makbuz istemeyi, bankadan yapılan ödemelerde ise makbuza ödemeye ilişkin açıklama yazdırmayı ve makbuzu saklamayı unutmamanız gerekmektedir.

“Makbuz Almanın Önemi” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.