DAVA ARAŞTIRMALARI

KİRALAYANIN KİRAYA ZAM HAKKI

Ülkemizde son zamanlarda kiralayanların ev, işyeri kiralarına zam yapılması talepleri gittikçe artmaktadır. Yasal sınırlar içerisinde kalan zam talepleri bir sorun olmasa da, bazı durumlarda kiracının zayıf konumu kötüye kullanılarak yasal sınırlar üzerinde kira artışları talep edilmekte, kabul edilmemesi durumunda kiracıya tahliye konusunda baskı yapılabilmektedir. Bu hususta Kanun’da yer alan düzenleme oldukça açık olup, bir önceki yıla ilişkin on iki aylık TÜFE ortalamasının üzerinde kira zammı yapılamaz.

Konut ve çatılı işyerleri, sözlü veya yazılı kira sözleşmeleri ile kiracıya kiralanmaktadır. Bu sözleşmelerde kira bedeli ve kira artış oranı belirlenmiş ise kira süresi boyunca bu bedel ödenir. Kiralayan bu süre içerisinde kiraya ek zam yapılmasını isteyemez.

Kiralayanın Kiraya Zam Hakkı nın belirlenmesinde, eğer taraflar arasında belirli süreli bir kira sözleşmesi mevcutsa ve kira artış oranı belirlenmemişse, bu sözleşme kiracı tarafından feshedilmediği müddetçe aynı şartlarda yeni kira yılında da uygulanacağından, kiralayan yeni kira yılında da kira zammı isteyemez. 

Kira artış oranının belirlenmediği ya da kira bedelinin veya kira zammının yetersiz olduğunun iddia edildiği durumlarda, kiralayan, Türk Borçlar Kanunu’nun m.345 hükmü uyarınca dava açarak kiranın belirlenmesini mahkemeden isteyebilir. 

TBK m.344 uyarınca, kira sözleşmelerinde hiçbir şekilde bir önceki yıla ait TÜFE’nin on iki aylık ortalamasının üzerinde kira zammı yapılamaz. Tüfe oranı üzerinde yapılan kira zammı, Kanun’a aykırı olduğundan geçersizdir. 

“Kiralayanın Kiraya Zam Hakkı” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.