DAVA ARAŞTIRMALARI

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE CAYMA HAKKI

İnternet alışverişlerinde, alışverişten memnun kalınmaması durumunda tüketicin başvurması gereken haklardan ilki “cayma hakkı” olmalıdır. Cayma hakkı, tüketicinin memnun kalmadığı ürünü iade edip bedelini geri almasını sağlayan en kısa yoldur. 

Fakat cayma hakkının kullanılmasının bir takım şartları vardır. Cayma hakkı 14 gün gibi kısa bir hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur. Ayrıca Kanun’da cayma hakkının kullanılamayacağı bazı istisnai durumlar da mevcuttur. Bu açıdan hangi durumda, hangi şekilde ve hangi şartlar altında cayma hakkının kullanılacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan İnternet Alışverişinde Cayma Hakkı kapsamının tespiti önemlidir.

Cayma hakkı, sözleşmeden cayıldığına ilişkin bir bildirimin karşı tarafa gönderilmesi suretiyle kullanılır. Bildirimin şekli konusunda Kanun’da bir açıklık yoktur. Fakat ispat açısından mail, mesaj, mektup veya noter gibi yazılı ispata elverişli yollarla bildirimin yapılmasında yarar vardır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, tüketicinin satıcı tarafından cayma hakkı konusunda bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketici bilgilendirilmezse, cayma hakkının kullanılması için yukarıda bahsedilen on dört günlük süreyle bağlı değildir. 

“İnternet Alışverişinde Cayma Hakkı” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.