DAVA ARAŞTIRMALARI

HAPİS CEZASINDA YATAR HESAPLAMA

Hapis cezalarının infazı, mahkumiyete ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından gündeme gelmektedir. İnfaz süreleri ise, yürürlükte olan güncel mevzuat hükümlerine göre hesaplanmaktadır. Belirlenen infaz sürelerinin bir kısmı kapalı veya açık infaz kurumunda, kalan kısmı ise koşullu salıverme veya denetimli serbestlik uygulaması gereği infaz kurumu dışında geçirilmektedir.

İşlenen suçla ilgili Hapis Cezasında Yatar Hesaplama veya infaz sürelerinin hesabında suçun işleniş tarihi, suçun türü, hükümlünün yaşı, sağlık durumu, tekerrür ve mahsup durumlarına göre cezaevinde çekilecek ceza hesaplanmaktadır.

Örneğin, 2021 yılında istisna kapsamına girmeyen bir suçtan alınan 5 yıllık hapis cezasında, öncelikle 1/2 oranında koşullu salıverme oranı düşülür, kalan infaz süresi 2 yıl 6 ay 2 gün olarak belirlenir. Daha sonrasında bu sürenin 1 yılı da denetimli serbestlik süresi olarak düşülmesinin ardından hükümlünün ceza evinde kalacağı süre 1 yıl 6 ay 2 gün olarak belirlenir. 

Dolayısıyla 2021 yılında alınan 5 yıllık hapis cezasıyla ilgili hükümlünün cezaevinde geçireceği süre, yürürlükte bulunan kanunlar çerçevesinde 1 yıl 6 ay 2 gün olarak belirlenir. 

“Hapis Cezasında Yatar Hesaplama” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.