DAVA ARAŞTIRMALARI

DÜĞÜNDE TAKILAN ZİYNET EŞYALARI KİME AİTTİR

Düğünde takılacak ziynet eşyalarının belirlenmesi, nasıl evlilik öncesi taraflar arasında bir sorun oluşturuyorsa, boşanma sonrası açılan ziynet eşyalarının iadesi davasında da bu eşyalarının kime ait olduğu problemi, yani “Ziynet Eşyaları Kime Aittir” sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Nişanlılığın veya evliliğin bozulması sonrası ziynet eşyalarının iadesi davası açılmaktadır. Bu dava genellikle kadınlar tarafından açılmakta, erkek eşten düğünde takılan ziynet eşyalarının aynen veya nakden iadesi istenilmektedir. Bu davalarda ziynet eşyalarının kime ait olacağı hususu tartışılmaktadır. Söz konusu davanın sonucunda “Ziynet Eşyaları Kime Aittir” sorusunun cevabına ulaşılmaktadır. 

Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihatları zamanla değişmiştir fakat Hukuk Genel Kurulu’nun son içtihadıyla soruna çözüm bulunmuş gibi gözükmektedir. Bu son içtihada göre, kadına özgü ziynet eşyaları kime takılırsa takılsın kadına, erkeğe özgü ziynet eşyaları kime takılırsa takılsın erkeğe aittir. Bu özgülük özelliği dışında, çeyrek, yarım gram altın gibi takı özelliği olmayan ziynetler kime takıldıysa onun kişisel malıdır.

Ziynetlerin iadesi talepli davalar, hukuk bilgisine sahip olmayan normal bir kişi için takibi zor olan ve genel hukuk bilgisine ihtiyaç bulunan dava türlerindendir. Bu nedenle ziynet eşyalarının gasp edildiğini veya bu hususta haksızlığa uğratıldığını iddia eden vatandaşlarımızın maddi durumu elverdiği ölçüde bu alandaki hukuki süreçlerini bir avukatın hukuki desteği ile yürütmeleri, sonrasında telafisi olmayan hak kayıplarına uğramalarını engelleyecektir.