DAVA ARAŞTIRMALARI

DOKTORUN HATALI TEŞHİS VEYA TEDAVİSİ

Ameliyat sonrası hastanın vücudunda bez, makas vb. cisimler unutulması, hatalı aşı uygulaması sonrası kişinin felç olması, hatalı ilaç verilmesi sonrası kişide başka bir rahatsızlığın ortaya çıkması, yanlış teşhis sonrasında mevcut hastalığın daha da ilerlemesi, damar yolu açılırken yanlışlıkla atar damarın açılması sonucunda hastanın kan kaybından ölmesi, rahatsız olan dişten başka bir dişin çekilmesi, hastanın hikayesini dinlemeden tedaviye başlanması, alerjisi olduğunu sormadan alerjen ilaç verilmesi, hastanın tedavi sonrası bakım ve gözetim süresinde ihmal yüzünden hastanın zarara uğraması vb. durumlar gündelik hayatta karşılaşılabilen doktor uygulama hatalarına birer örnektir. 

Bu tür doktor uygulama hatasında doktorun kusurunun bulunması halinde doktor, doktorun varsa sigorta şirketi(mesleki sorumluluk sigortası kapsamında), hastane veya diğer sağlık kuruluşları hastanın zararını gidermekle yükümlüdür. 

Doktorun Hatalı Teşhis veya Tedavisi nin tespiti bakımından, doktorun uygulamasında kusurlu olup olmadığı, tıp biliminin güncel standartlarına göre belirlenir. Eğer doktor uygulaması, tıbbi standartlara veya meslek kurallarına uygun şekilde yapılmamışsa ve bu sebeple hasta zarara uğramışsa, doktorun kusuru bulunduğundan hastanın uğradığı maddi veya manevi zararı tazmin etmesi gerekmektedir.

“Doktorun Hatalı Teşhis veya Tedavisi” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.