DAVA ARAŞTIRMALARI

DİLEKÇE NASIL YAZILIR

Dilekçe, bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl anlamına gelmektedir. Dilekçe nasıl yazılır sorusunu cevaplamadan önce dilekçeye ilişkin genel hususlara değinmek gerekmektedir. 

Dilekçe fiziki olarak kağıt üzerine yazılabileceği gibi elektronik ortamda bilgisayarla da yazılabilir. Dilekçe içeriğinde yer alması gereken birtakım zorunlu unsurlar bulunmaktadır. Bunlar; ilgili makamın adı, tarih, konu metni, dilekçe sahibinin adı ve soyadı, dilekçeyi yazan kişinin imzası (fiziki veya elektronik) ve son olarak dilekçeye ek bilgi veya belge sunuyorsak ekler bölümünün dilekçede yer alması gerekmektedir. Dilekçeye verilen cevabın tarafınıza ulaşabilmesi için güncel iletişim bilgilerinizin de dilekçenizde yer almasında yarar vardır. 

Dilekçenin nasıl yazılacağı hangi konuda yazıldığına göre değişmekle birlikte, dilek veya şikayetler, dilekçenin metin kısmında sade ve açık bir dile, ciddi ve saygılı bir üslupla beyan edilmelidir.

Yazılan dilekçenin istenilen sonucu vermesi isteniyorsa, iletilen dilek veya şikayetin hukuka uygun olmasına, hukuka uygun şekilde hazırlanmasına, dilek konusu olayın ispatına ilişkin delillerin gösterilmesine ve maddi ve hukuki gerekçelerin ortaya konulmasına dikkat edilmelidir. 

“Dilekçe Nasıl Yazılır” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.