EYT Kapsamındaki İşçilerin Tazminat Sorunu

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, bu kapsamda olan çok sayıda vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurusunu yapmış durumdadır. EYT’li olanlar, herkesin bildiği üzere, emeklilikte yaşa takılan, yani sigorta başlangıcı 09/09/1999 tarihinden önce olan ve bu sebeple o tarihteki mevzuata göre emekli olmak için yaş kriterine bağlı olmayan, yalnızca prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olması şartıyla aslında emekli olması gereken, fakat sonradan çıkartılan Kanun ile bu hakkı elinden alınan kişilerdir. EYT’li tazminatını alabilir mi, sorusunu sorarken kastedilen kişiler bu kapsamdaki kişilerdir. 

Günümüzde EYT kapsamında olan ve bu hususta emeklilik başvurusunda bulunan çok sayıda işçi halen çalışmaya devam etmektedir. EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanmasına rağmen çalışmaya devam etmek isteyen işçiler, çalışmaya devam etmeleri durumunda tazminatlarını alıp alamayacakları hususunda merak içerisindedirler. Bu doğrultuda, çalışmaya devam eden EYT’li tazminatını alabilir mi sorusu sıklıkla araştırılan konular içerisindedir.  

Çalışmaya devam eden EYT’li tazminatını alabilir mi sorusuna karşılık, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi oldukça açık olup, aynı maddenin 5’inci fıkrasında göre, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle iş akdinin feshedilmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

Fakat çalışmaya devam edecek işçilerin hak kayıpları yaşamamaları için geçiş sürecindeki işlemlerde dikkatli olmaları gerekmektedir. Nitekim işveren tarafından kötü niyetli şekilde yapılabilecek bazı işlemlerle, yıllarca verilen emeklerin karşılığı olan kıdem tazminatının veya birikmiş yıllık izin ücreti alacaklarının kaybedilmesi gibi ağır hak kayıpları söz konusu olabilecektir.

EYT’li işçilerin çalışmaya devam ettirilmeleri hususunda işyerlerinde çeşitli hukuki usuller uygulanmaktadır. Bazı işyerlerinde işçilerin iş sözleşmeleri emeklilik sebebiyle öncelikle feshedilip işçi ile yeni bir sözleşme imzalanarak işçinin emekli halde çalışması devam ettirilmektedir. Bazı işyerlerinde ise, işçinin sözleşmesine hiç dokunulmaksızın işçi aynı şartlarda çalışmasına emekli olarak devam ettirilmektedir.

Tüm bu süreçte işçi bakımından dikkat edilecek husus, kıdem tazminatı ve diğer feshe bağlı alacaklarını garantileme noktasında gerekli hukuki durumun oluştuğundan emin olmaktır. Bu kapsamda, EYT’li işçilerin sonradan telafisi imkânsız hak kayıplarına uğramamaları bakımından, emeklilik işlemleri ile işyeri nezdindeki fesih ve tazminat işlemleri konularında uzman bir avukatın hukuki yardımından yararlanmaları oldukça önemlidir.

Hukukun çeşitli alanlarında yazılmış bulunan diğer makalelerimize ulaşmak için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.