DAVA ARAŞTIRMALARI

BOŞANMA SEBEPLERİ

Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının kazanılabilmesi için Kanun’da kabul edilen genel veya özel boşanma sebepleri ile yargı içtihatlarında kabul edilen diğer boşanma sebeplerinden en az birisinin gerçekleştiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada ise herhangi bir boşanma sebebi ileri sürmeye gerek olmaksızın Kanun’da sayılan şartların bulunması halinde boşanma gerçekleşmektedir. Kanun hükmü gereği anlaşmalı boşanmada boşanma sebebinin bulunduğu farz edilir. 

Kanun’da sayılan tek genel boşanma sebebi, halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da bilinen “evlilik birliğinin temelden sarsılması” dır. Kanun’da sayılan zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ise özel nitelikteki boşanma sebepleridir. 

Bu genel ve özel boşanma sebepleri dışında, yargıtay tarafından eşiyle alay etmek, eşini aşağılamak, başkaları ile kıyaslamak, iftira etmek, dedikodu çıkarmak, eşine ve ailesine hakaret etmek, beddua etmek, eşini dövmek, eve bakmamak, cinsel ilişkiye yanaşmamak, eve geç saatte gelmek, eşine ilgisiz davranmak, aşırı kıskançlık, cimri olmak, aile sırlarını açıklamak, eşin telefonuna çıkmamak, eşi sadakatsizlikle itham etmek vb. sebepler de boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. 

“Boşanma Sebepleri” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.