BELEDİYEYE BAĞIŞLANAN TAŞINMAZ GERİ ALINABİLİR Mİ

 
Vatandaşlarımız bazen cami, okul, hastane yapımı vb. manevi sebeplerle, bazen de inşaat yoğunluğu almak veya diğer maddi menfaat temin etmek gibi maddi amaçlarla sahip oldukları taşınmazları Belediyeye bağış veya hibe edebilmektedir. Fakat bu taşınmazların hibe edilmesinin sonrasında, cami yapılması için bağışlanan taşınmazın yerine otopark veya alışveriş merkezi yapılması gibi bağışlamanın amacına aykırı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tür durumlarda, hibeyi yapan kişilerin veya mirasçılarının hibenin iptalini talep edebilme hakkının olup olmadığı, tespit edilmesi gereken önemli sorunlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır.
 
Bağışlama hukuki olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 285’inci maddesinde düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Bağışlamada karşı tarafa yapılan kazandırmanın karşılıksız olması esastır. Ancak aynı Kanun’un 290’ıncı maddesinde bağışlamanın şarta bağlanmasına Kanun izin vermektedir. Yine 291’inci maddeye göre, bağışlayan bağışlamasına yüklemeler koyabilir. Bağışlayan, sözleşme gereğince bağışlanan tarafından kabul edilmiş olan yüklemelerin yerine getirilmesini isteyebilir. Bu yüklemeler yerine getirilmezse, bağışlamanın iptali veya geri alınması söz konusu olabilecektir.
 
İşte cami, okul, hastane yapımı veya inşaat yoğunluğu elde etme gibi şartlarla hibe edilen taşınmazlar, bu şartlara aykırı olarak tasarruf edilmesi halinde, Belediyeye karşı açılacak dava ile geri istenilebilir. Uygulamada Belediyeler, çıkardıkları nazım ve uygulamalı imar planları ile ellerinde bulunan taşınmazların nasıl değerlendirileceğine karar vermektedirler. Ayrıca söz konusu imar planları sık sık değişebilmektedir. Dolayısıyla başlangıçta cami yapılmak için belirlenen taşınmaz, imar planı değişikliği sonrasında park yerine dönüşebilmektedir. Bu tür değişiklikler nedeniyle hibe edilen taşınmazın hibe edilme sebebiyle çelişen durumlar ortaya çıkabilmektedir.
 
TBK m.295/3’e göre, bu tür durumlarda, şartlı bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın şart yerine getirilmemişse, bağışlayan veya mirasçıları bağışlanan taşınmazı geri alabilme hakkına sahiptir.
 
İşbu kısa çalışmamız dışındaki diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.