DAVA ARAŞTIRMALARI

ARAZİDE YERALTINDAN ÇIKARTILAN SU KİME AİTTİR

Özellikle tarım yapılan bölgelerde yeraltı suyuna duyulan ihtiyaç sebebiyle arazi malikleri arasında başlayan basit tartışmalar, zaman zaman kavga, tehdit, yaralama veya öldürmeye varan ciddi uyuşmazlıklara neden olabilmektedir. Bu bakımda “Arazide Yeraltından Çıkartılan Su Kime Aittir” sorusunun cevabı önemlidir. 

Bu noktada öncelikle vurgulamak gerekir ki, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre yeraltı sularının mülkiyeti devlete aittir. Bu açıdan yeraltı suyunu kendi arazisinden çıkartan bir kişi, komşu arazi malikine veya diğer üçüncü kişilere su hakkında mülkiyet iddiasında bulunamaz. 

Bu kişinin kuyunun ya da sondajın verimli kullanım miktarını geçmemek şartıyla, faydalı ihtiyacı kadar yani içme, temizlik, arazi ve hayvan sulama gibi amaçlarla yeraltı suyunu kullanmakta öncelik hakkı vardır. 

Ancak Kanun’un 6’ıncı ve Tüzüğün 16’ncı maddesinde Komşuluk Hukuku düzenlenmekte olup, komşu arazide çıkartılan su üzerinde komşu arazi malikinin de hakları vardır. Bu haklar farklı bir inceleme konusu olduğundan ayrıca incelenecektir.

“Arazide Yeraltından Çıkartılan Su Kime Aittir” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.