+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku Nedir

Sözleşme hukuku, isminden de anlaşıldığı üzere, sözleşmeleri konu edinen hukuk alanıdır. Borçlar Kanunu’nun 1’inci maddesine göre, iki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde sözleşme kurulur. Sözleşmeler gündelik hayatımızın büyük bir parçasını oluşturmaktadır. Farkında olmasak da, en basit anlamda, marketten ekmek aldığımızda dahi sözleşme yapmaktayız. Tabi ki ekmek alırken yapılan sözleşme yazılı değildir. Borçlar Kanunu’na göre tüm sözleşmelerin yazılı şekilde yapılmasına gerek yoktur. Taşınmaz alım satımı gibi bazı hukuki işlemlerin tapuda yazılı şekilde yapılması Kanun tarafından zorunlu kılınmıştır. Bunun dışında iradi olarak taraflar da istedikleri sözleşmeleri kural olarak şekil şartına tabi hale getirebilir.

Sözleşme hukuku çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Yani yukarıdaki örnekte, ekmek alımından liman, havaalanı, kıtalar arası yolların yapımına, evlilikten şirketlerin birleşmesi ve ayrılmasına, işçi işveren ilişkilerinden taşınır taşınmaz alım satımına, abonelik işlemlerinden lisans işlemlerine, sponsorluk işlemlerinden rekabet yasağı ilişkilerine, mal rejimi işlemlerinden miras paylaşımına, tüketici işlemlerinden ihale işlerine, burada sayamayacağımız çok geniş bir alanda sözleşmeler hukuku uygulaması mevcuttur.

Sözleşmelerin doğru şekilde hazırlanması, yorumu, ifası hukuki sonuçları bakımından çok önemlidir. Nitekim sözleşme yapısı gereği taraflar için çeşitli hak ve borçlar doğurmakta, sözleşme en baştan dikkatli ve tarafların hukuki durumlarına uygun şekilde hazırlanmadığı takdirde, ilerleyen süreçte her iki taraf için de artık telafisi zor olan çeşitli sıkıntılar doğurabilmektedir. Bu tür sıkıntılar, uygulamada bir avukat yardımı alınmadan hazırlanan sözleşmelerde çok sık görülmektedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira, taşınır-taşınmaz alım satım, şirket sözleşmeleri, mal rejimi sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri vb. sözleşmeler, sahip oldukları teknik ve hukuki ayrıntılar nedeniyle bir avukat yardımı olmaksızın hazırlandığı takdirde, sözleşmeye imzalayan tarafların konunun hukuki boyutları hakkında yeterli bilgileri olmadığından, hazırlanan sözleşmeler genellikle çeşitli problemler çıkarmaktadır. En basit anlamda, kırtasiyelerde matbu şekilde bulunan kira sözleşme formları doldurularak meydana getirilen kira ilişikilerinde hem kiralayan bakımından hem de kira bakımından, sözleşme süresi, ücret, çıkış zamanı, ücret zammı, tahliye, kiralanandaki hasarların kim tarafından tamir edileceği, aydat ve diğer ortak giderlerden sorumluluk, komşuluk ilişkileri vb. birçok alanda sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca sözleşmeye aykırılık durumu için artık çoğu sözleşmeye cezai şartlar konulmaktadır. Bu açıdan sözleşmeye aykırılık gündeme geldiğinde, aykırılık iddasında bulunulan kişi için ciddi parasal yaptırılar ortaya çıkabilmektedir.

Yukarıda kısaca açıkladığımız sorunlarla karşılaşmamanız için, gerek sözleşmenin hazırlanması sürecinde gerekse de sözleşmenin ifası aşamasında ortaya çıkacak sorunlarda bir avukat hizmetinden yararlanmanızı öneririz. Kuşkusuz avukat yardımının da bir parasal maliyeti bulunmaktadır, fakat sözleşmenin hukuki destek olmadan hazırlanması durumunda, avukat hizmeti maliyetinin çok üzerinde maddi, idari, cezai ve hukuki diğer zararlar ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan maddi durumunuz elverdiği takdirde bir hukukçu yardımıyla sözleşmelerinizi hazırlamanız lehinize olacaktır.