+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Sağlık Hukuku ve Malpraktis

Sağlık Hukuku Nedir

Sağlık hukuku ya da diğer adıyla malpraktis, teorik hukuk anlamında daha geniş bir anlamı ihtiva ediyor olsa da, uygulamada, sağlık kuruluşlarının, doktorların ya da bunlara yardımcı personelin tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları olarak bilinmektedir. 

Malpraktis kaynaklı davalarda doktorun hatalı uygulamasının bulunması, bu uygulama sonucunda bir zarar doğması, zararla hatalı uygulama arasında uygun illiyet bağı bulunması ve doktorun kusurunun bulunması zorunludur. Doktorun uygulamasının hatalı olup olmadığı belirlenirken, genel olarak tıbbın güncel standartları etrafında bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda, doktorun uygulaması tıbbın güncel standartlarına aykırıysa, hastadan onam alınsın veya alınmasın, doktor, hastasının uğradığı zararı gidermekte yükümlü olur. Doktorun tıbbi uygulaması tıbbın güncel standartlarına uygunsa, buna rağmen zarar ortaya çıkmışsa artık hatalı bir uygulamadan bahsedilemeyeceğinden malpraktis sorumluluğu da ortaya çıkmaz. 

Uygulama sıklıkla karşılaşılan doktor uygulama hatalarına örnek olarak; hatalı aşı uygulaması, hatalı teşhis ve tanı, hatalı tedavi, vücut içerisinde yabancı cisim unutulması, yanlış dişin çekilmesi, uygulama sonrası gözetim sürecide ihmal vb.

Malpraktis kaynaklı tazminat davaları, hukuk dışında tıbbi teknik ve özel bilgi gerektirdiğinden bu davaların, bu alanda tecrübesi bulunan bir avukatın yardımı alınarak açılması gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim bu davalar, tıbbi teknik bilgi haricinde ayrıca idare ve özel hukuk alanlarında farklı disiplinlerde hukuki özel bilgi gerektirmektedir. Bu açıdan, doktor uygulama hatasına muhatap olma durumunda mümkün olduğunda hızlı hareket edilmeli, hak kayıplarının engellenmesi bakımından bir hukukçudan yardım alınması çok önemlidir.