+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Boşanma Davaları

Boşanma Davası Nedir

Evlilik ve boşanma, gündelik sosyal hayatta çok sık karşılaşılan hukuki olaylar olduklarından herkesin bu olaylar hakkında az veya çok hukuki bilgisi bulunmaktadır. Toplumumuzda nüfusun istatistiksel anlamda çoğu evlenmekte, evli nüfusun bir kısmı ise boşanmakta veya ayrılmaktadır. Toplumumuzda boşanma hakkında bilinen bilgiler son derece yüzeyseldir. Boşanma, sanılanın aksine yalnızca eşlerin birlikteliğinin sona ermesi değildir. Hukuk literatüründe boşanmanın ferileri dediğimiz, müşterek çocukların geçici ve kesin velayeti, tedbir, iştirak, yoksulluk nafakaları, maddi ve manevi tazminat talepleri de boşanma davası ile gündeme gelen yan taleplerdir. 

Ayrıca boşanma davası söz konusu olduğunda, bu davadan bağımsız olarak ziynetlerin iadesi davası ile boşanma sonrası mal paylaşımı davası ayrı birer hukuki talep olarak gündeme gelmektedir. Ayrıca aile içerisinde şiddet söz konusu ise, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma tedbirleri uygulanması gerekecektir. Bu aile hukukuna ilişkin uygulamalar dışında, eşlerin boşanma sürecinde birbirlerine karşı suç teşkil eden fiillerinin bulunması halinde ceza hukuku kapsamında soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin başlatılması gerekebilecektir. Yine boşanma davası sonucunda verilecek hükümler karşı tarafça rızaen yerine getirilmediğinde icra hukukuna başvurulması gerekecektir. Açıklanan bu hususlar daha çok çekişmeli boşanmaya ilişkin olsa da, tarafların anlaşmalı boşanmayı tercih etmesi halinde tarafların hazırlayacakları protokolle mahkemeye sunacakları evliliğin mali sonuçları, velayet, tazminat ve diğer hükümleri eksiksiz ve adaletli şekilde belirlenmesi, sözleşme hukuku alanında bir tecrübe gerektirmektedir. 

Yukarıda yapılan kısa açıklamadan anlaşılacağı üzere, boşanma davaları, başından sonuna hukukun birçok alanını içinde barındıran çok yönlü bir hukuki uygulama alanıdır. Boşanma davalarında başarıya ulaşmak için, dava hazırlığı, dava stratejisi, delilerin sunumu, dava takibi, tanık anlatımları, boşanma sebepleri ve vakıaların doğru seçimi ve bunların mahkemeye doğru sunumu çok önemlidir. Ayrıca açılan boşanma davasını, ziynetlerin iadesi ve mal paylaşımı davaları izleyeceğinden, hem bu sonraki davalarda, hem de bizzat boşanma davasında istenilen sonuca ulaşılması için, boşanma davasının en başından doğru şekilde dava hazırlığı yapılması ve boşanma davasının en iyi şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Boşanmaya ilişkin tüm bu hususlar, görüldüğü üzere hukuki teknik bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu açıdan eğer maddi durumları  elveriyorsa, vatandaşlarımızın boşanma ve sonraki davalarında uzman bir avukatın hukuki desteğinden yararlanmaları, onların sonradan telafisi olmayan hak kayıplarına uğramalarını engelleyecektir.