+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Tehdit Suçunun Cezası Nedir

TEHDİT SUÇU VE CEZASI NEDİR

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106’ncı maddesinde düzenlenmektedir. Kanun’a göre tehdit, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceği yönünde korku verme durumudur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2014/16322 E., 2017/26856 K. sayılı kararına göre,Katılan … Dağşan ve müşteki Yaşar Dağşan’ın anlatımlarını doğrulayan diğer sanık Halit oğlu Bilal Dağşan ve müşteki Yaşar Dağşan’ın beyanlarında, sanığın, katılan ve müştekiye av tüfeği doğrultmak suretiyle “öldüreceğim, geberteceğim” şeklinde sözler söylediğini belirtmeleri karşısında, tanıkların yakın akraba olduklarından söz edilerek yetersiz ve fevren söylenmiş sözlerin tehdit kastını ortadan kaldırmayacağı gözetilmeden “kızgınlıkla söylenmiş sözler olduğu” şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,” kanuna aykırı bulunmuştur. Bu kapsamda somut olgularla desteklenen “öldüreceğim” veya “geberteceğim” şeklindeki sözler dahi tehdit suçu kapsamına girebilmektedir. 

Tehdit suçunun temel cezası, altı aydan iki yıla kadar hapistir. Fakat bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Ayrıca kişinin malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edileceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Tehdit suçunun temel şeklinde ise soruşturma veya kovuşturma şikayete tabi değildir. 

Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Dava araştırmalarımız kapsamında kalan diğer hukuki yazılarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için bu bağlantıya tıklayarak blog sayfamıza yönlendirilebilirsiniz.