+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

SEÇİMDE KULLANILAN OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZDİR

 

OY PUSULALARININ GEÇERLİLİK ŞARTLARI
 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 101’nci maddesine göre; aşağıda yazılı oy pusulaları geçersizdir:
 
1- Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan,
2- Arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmayan,
3- Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,
4- Hiçbir yerine “EVET” mührü basılmamış olan,
5- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına “EVET”
mührü basılmış olan,
6- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “EVET” mührü bulunan,
7- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan,
8- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan,
9- Üzerine “EVET” mührü dışında veya “EVET” mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan,
10- Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan,
11- Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan, birleşik oy pusulaları geçerli değildir.
 
Ancak aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:
 
1- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması.
2- Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması.
3- Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.
4-Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle “EVET” mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.
5- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan “EVET” mührünün sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması.
6- Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir siyasi partinin alanına birden çok “EVET” mührü basılması.
7- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması.
 
Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarftan çıkan oy pusulalarından bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerlerinin geçersiz sayılmasını gerektirmez. Muhtarlık seçimlerinde, bu maddede belirtilen geçersizlik sebeplerinin dışında oy pusulalarının hangi sebeplerle geçersiz sayılacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
 

Dava araştırmalarımız kapsamında kalan diğer hukuki yazılarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için bu bağlantıya tıklayarak blog sayfamıza yönlendirilebilirsiniz.