+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

SEÇİMDE HAKSIZ OY TEMİNİNİN CEZASI

 
SEÇİMDE HAKSIZ OY TEMİNİNİN CEZASI 
 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 152’nci maddesine göre;
 
Her kim kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vadeder veya verir, yahut resmi, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler vait veya temin ederse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 
Verilen, vait veya temin edilen menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil masrafları veya hizmetlerinin mukabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır.
 
Yukarda yazılı para, menfaat, vait veya hizmetleri kabul eden seçmen dahi aynı ceza ile cezalandırılır.
 
Seçim sürecinde yukarıda bahsedilen suçların işlendiğine tanık olan herkesin, kolluk veya savcılık nezdinde suç ihbarında bulunma hakları bulunmaktadır.
 
Dava araştırmalarımız kapsamında kalan diğer hukuki yazılarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için bu bağlantıya tıklayarak blog sayfamıza yönlendirilebilirsiniz.