+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

SANDIK BAŞINDA YAPILACAK İŞLER NELERDİR

 
SANDIK BAŞINDA YAPILACAK İŞLER NELERDİR

 

Seçim sürecinde sandık kurulu ve diğer görevliler tarafından yapılması gereken çok sayıda işlem bulunmaktadır. Aşağıda bahsedilmiş olan söz konusu işlemlerin yerine getirilmemesinin hukuki sonuçları da bulunmaktadır.
 
Öncelikle sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamazdan önce, ilk iş olarak, sandık başında, sandık kurulu ve hazır bulunanlar önünde birer birer and içerler. Görevlilerin and içerken kullanacağı metin şu şekildedir: “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için, görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.”
 
Sandık kurulunun seçim süreci boyunca ifa etmesi gereken başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
 
1-) Sandık çevresinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek,
2-) İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış araçlar ile duyurmak,
3-) Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek ve bir karara, bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını imzalamak,
4-) Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilçe seçim kuruluna göndermek,
5-) Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek,
6-) Kendisine kanunla verilen başkaca görevleri yapmak.
 
Dava araştırmalarımız kapsamında kalan diğer hukuki yazılarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için bu bağlantıya tıklayarak blog sayfamıza yönlendirilebilirsiniz.