+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

KİRACIYI HUZURSUZ ETMENİN CEZASI NEDİR

KİRACIYI SIK SIK ARAMAK, MESAJ ATMAK, KAPISINA DAYANMAK, ELEKTRİK, SU, GAZ ABONELİKLERİNİ KAPATTIRMAK SURETİYLE HUZURSUZ ETMENİN CEZASI NEDİR?

Konut ve işyeri kiralarında son zamanlarda yaşanan artışlar nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında ceza yargılamasına konu olabilecek uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Uygulamada ceza soruşturması veya kovuşturmasına konu olan kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarının başında, ev sahibi tarafından kiracıya, kiraya zam yapması veya evden çıkması için yaptığı baskı, tehdit, hakaret veya darp kaynaklı fiiller gelmektedir. Genellikle ev sahibi tarafından gerçekleştirilen bu fiiller, kiracıyı huzursuz etmenin bir vasıtası olarak kullanılmaktadır. 

Ev sahibi tarafından gerek kiraya zam yapılması gerekse kiracının evden çıkması için kiracıya tehdit, hakaret veya darp fiillerinde bulunulması, başlı başına TCK’da düzenlenen tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarını oluşturmaktadır. Bu tarz fiillerin suç olduğu çoğu kişi tarafından bilindiğinden, ev sahipleri, uygulamada genellikle kiracının iradesinin kırılması için, kiracıyı sık sık aramak, mesaj göndermek veya kiracının kapısına dayanmak suretiyle onu huzursuz etmeye çalışmaktadır. Bazen de ev sahipleri, kiracıya daha fazla baskı kurabilmek için, kiralanan ev veya işyerinin elektrik su ve gaz gibi abonelikleri kapattırıp, kiracıyı elektriksiz, susuz veya gazsız bırakarak evden çıkmasını veya kiraya zam yapmasını sağlamaya çalışabilmektedir.

Fakat kiracının istememesine rağmen ev sahibinin ısrarla onu araması, mesaj atması, kapısına dayanması, zilini çalması, dışarıdan bağırması, elektrik, su ve gaz aboneliklerini feshetmesi ve benzeri rahatsız edici davranışlarda bulunması, Türk Ceza Kanunu’nun 123’üncü maddesinde düzenlenen “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçunu oluşturmaktadır. Kanun’da yer alan bu düzenleme, kiracıyı huzursuz etmenin suç olmasının yasal dayanağını oluşturmaktadır. 

Türk Ceza Kanunu’nun 123’üncü maddesine göre, “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

Kanun’un ilgili maddesinde belirtildiği üzere, kiracısını evden çıkarmak veya kirayı yasal zam oranın üzerinde arttırmasını sağlamak için huzur bozucu davranışlarda bulunan ev sahipleri, kiracının şikayeti üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktadır.

Bu kısa yazımızda, kiracıyı huzursuz etmenin ceza hukuku bakımından sonuçlarına değinmek istedik. Dava araştırmalarımız kapsamında kalan diğer hukuki yazılarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için bu bağlantıya tıklayarak blog sayfamıza yönlendirilebilirsiniz.